5 kỹ thuật chốt sale trong bán hàng

Hiện nay có rất nhiều phương pháp bán hàng khác nhau được những người bán hàng sáng tạo ra. Tuy nhiên với 5 kỹ thuật chốt sale dưới đây sẽ giúp các bạn phân loại và chốt sale được khách hàng 1 cách dễ dàng và hiệu quả hơn. 1.      Kỹ thuật đặt câu hỏi…